Wijnbouwers der Lage Landen: nieuwe statuten een feit!

Home » Wijnbouwers der Lage Landen: nieuwe statuten een feit!
 

Onze Algemene Ledenvergadering van 6 april 2017 heeft met algemene stemmen de “Conceptstatuten 2017” goedgekeurd. Afgelopen 17 augustus is de akte van wijziging van de statuten ten overstaan van mevrouw mr. H.C.J.A. Schilder-Riesouw van Daamen De Kort Van Tuijl Notarissen verleden en daarmee zijn ze een feit. Ook de Kamer van Koophandel is door de notaris hierover geïnformeerd. Hiermede is een einde gekomen aan het proces van onafhankelijkheid waartoe in de ALV van voorjaar 2016 besloten was. Naast de onafhankelijkheid van onze vereniging is in de vernieuwde statuten ook de mogelijkheid gecreëerd om bij stemmingen gebruik te maken van elektronische middelen.

Ook het “Huishoudelijk Reglement” is op 6 april jl aangepast en goedgekeurd.

De nieuwe statuten en huishoudelijk reglement zijn te vinden op het ledengedeelte van onze site.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00