Initiatieven Landelijk

Home » Vereniging » Vereniging werkwijze » Initiatieven Landelijk

Initiatieven Landelijk

Het bestuur neemt desgewenst initiatieven uit de regio over als die een bovenregionaal belang krijgen.

Daarnaast neemt het bestuur natuurlijk ook zelf initiatieven:
Zo wordt op dit moment de website, als belangrijkste kenniscentrum van de vereniging, volledig herzien en met de nieuwste inzichten aangevuld.
Het bestuur heeft contact met het laboratorium in Luxemburg om de volgende keer gerichter jonge wijnen te testen zodat leden uitslagen krijgen waar zij in de praktijk beter mee kunnen werken.
Er worden offertes opgevraagd bij verschillende leveranciers ten behoeve van de gezamenlijke aankoopacties.
In de bestuursvergadering wordt gesproken over toe te kennen budgets voor verschillende activiteiten.
Via netwerken worden personen gezocht die over een specifiek onderwerp iets zouden kunnen vertellen en die als docent aan de docentenpool kunnen worden toegevoegd.

Kortom alle zaken die het regionale belang overstijgen krijgen de aandacht van het bestuur.

Maar er zijn ook individuele leden die een aanbod hebben voor alle leden van de vereniging.
Alle hulpstoffen van de gezamenlijk aankoop worden beheerd en de distributie georganiseerd door één welwillend lid.

Zo zijn we een vereniging waar het niet moeilijk is om vrienden te vinden!

28 mei 2020, Wim Marijnissen