Bestuur

Home » Vereniging » Ondersteuning » Bestuur

Ondersteuning door Bestuur

Het bestuur van Wijnbouwers der Lage Landen doet er alles aan om het doel van de vereniging, namelijk het verwerven en verspreiden van actuele kennis over de druiventeelt en vinificatie, te bereiken. Impliciet ondersteunt het bestuur daarmee individuele leden. Belangrijke middelen daarbij zijn de website, het forum, het verenigingsblad en de nieuwsbrieven.

Daarnaast helpt het bestuur de regiocoördinatoren bij het organiseren van cursussen en bijeenkomsten door voor hen checklists, materialen, een actuele docentenpool, adresbestanden van leden en eventueel financiën beschikbaar te stellen. Elke 2 maanden zoekt het bestuur telefonisch contact met de regiocoördinatoren met de vraag of er op een of andere manier ondersteuning gewenst is. Ook wordt geïnformeerd naar de activiteiten in de regio met de bedoeling die als idee door te geven aan andere regio’s.

De gezamenlijke aankoop van artikelen voor de druiventeelt en vinificatie wordt, na vraag uit de regio’s, georganiseerd door het bestuur dat daarbij wordt geholpen door vaste vrijwilligers.
De penningmeester regelt de betalingen, de steunpunt beheerders zorgen voor de juiste distributie.
De inzameling en aflevering van flessen wijn, die in het Luxemburgs laboratorium of in het laboratorium van het Duitse KLUG worden gekeurd, gebeurt op dezelfde wijze.

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) legt het bestuur verantwoording af van het uitgevoerde beleid en zijn de leden in de gelegenheid daarover hun menig te geven en eventueel nieuwe wensen kenbaar te maken.

Door het organiseren van landelijke bijeenkomsten (nieuwjaarsreceptie, landelijke cursussen, wijnproeverijen) draagt het bestuur bij aan de kennis en het plezier in de oenologie.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen.

 

08 05 2021 WM

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00