Gistoverzicht

Home » Kenniscentrum » Vinificatie » Gistsoorten » Gistoverzicht

Gistoverzicht

Belangrijkste gisteigenschappen

Op deze pagina wordt een tabel gepresenteerd waarin de belangrijkste gisten en hun eigenschappen zijn samengebracht. De eigenschappen zijn zodanig geformuleerd dat "+" altijd positief is, "-" negatief. De schaal loopt in vijf stappen van erg negatief ("–"), via neutraal ("o") naar zeer positief ("++").

Met behulp van deze tabel kan men snel op de belangrijkste eigenschappen selecteren. 

Gistsoort Killer lage
voedings-
behoefte
geschikt
voor
MLF
lage
productie
H2S
lage
productie
SO2
lage
productie
vluchtige zuren
hoge
alcohol
tolerantie
groot
temperatuur-
bereik
Anchor NT 50  +  o    ?  ++  +
(< 0,3g/L)
 ++
16%
 +
 13 – 30 oC
Anchor NT 116  +  +    ?  ++  +
(< 0,3g/L)
 ++
16%
 —
11 – 16 oC
Anchor NT 202  +  o  +  ?  ++  +
(< 0,3g/L)
 ++
16%
 –
18 – 28 oC
Anchor Exotics SPH  +  +    ?  ++  +
(< 0,4g/L)
 +
15%
 o
15 – 28 oC
Bioferm Blanc  –  ?    ++  ++
(< 0,15 g/L)
 +
14%
 o
18 – 30 oC
Bioferm Aromatic  ?  ?    ++  ++
(< 0,10 g/L)
 +
15%
 o
15 – 30 oC
Bioferm Champ  +  ?    ++  ++
(< 0,10 g/L)
 ++
17%
 o
15 – 30 oC
Bioferm Cool  ?  ?  –  ++  ++
(< 0,10 g/L)
 +
15%
 —
13 – 17 oC
Bioferm Doux  +  ++    ?  o
12-13%
 o
15 – 30 oC
Bioferm Killer  +    ++ ++
(< 0,17 g/L) 
 ++
16%
 +
10 – 30 oC
Bioferm Malic  ?    +
(< 0,3 g/L)
 +
14-15%
 –
20 – 30 oC
Bioferm Rouge  +  o/-   ++   +
(<0,25 g/L)
 +
15%
 ++
12 – 36
 oC
DSM Fermivin  +  —    +  +
(< 10 mg/L) 
 ++
(< 0,15 g/L) 
 +
14-16%
 +
15 – 35 oC
DSM Fermicru VR5  o/+  o    +  +
(< 10 mg/L)
 ++
(< 0,15 g/L)
 ++
16%
 o
18 – 30 oC
DSM Fermirouge  o  o    +  ?  ++
(< 0.2 g/L)
 +
15%
 +
10 – 28 oC
Enoferm Simi White  –  —    o
(60 – 170 ppm)
 +  +  o
13%
 o
15 – 30 oC
Lalvin CY 3079 YSEO  –  –    o
(60 – 170 ppm)
 +  +   +
15%
 o
15 – 28 oC
Lalvin 71B  –  o  +  +
( <60 ppm )
 +  o   +
14%
 o
15 – 30 oC
Lalvin 2323  +  o/-  –  —
(170ppm)
 +  —  +
15%
 –
18 – 28 oC
Lalvin D254  +  o  ++  +
(< 60ppm )
 +  +  ++
16%
 o
15 – 30 oC
Lalvin EC 1118  +  ++    +
( < 60ppm )
 ?  ?  ++
16%
 –
15 – 25 oC
Lalvin RC 212  +  o/+    +
( <60ppm )
 +  +  ++
16%
 o
18 – 30 oC
Lalvin S6U  ?  ++    +
( < 60ppm )
 +  –  +
15%
 ++
10 – 30 oC
Lalvin W15  ?  —    +
( < 60 ppm )
 +  +

 +
15%

 +
10 – 25 oC
Oenoferm Bouquet  –  o    ?  ?  ?  +
15%
 —
15 – 20 oC
Oenoferm Color  –  ?  +  ?  ?  ?  +
14,5%
 –
18 – 28 oC
Oenoferm Freddo  –  ++    +  ?  ?  +
15%
 —
13 – 17 oC
Oenoferm Structure  –  o  +  ?  ?  ?  +
15%
 +
18 – 28 oC
Oenoferm Riesling  –  o/+    ?  ?  ?  o
13,5%
 —
17 – 22 oC
Oenoferm Terra  +  o  +  ?  ?  ?  +
14%
 +
17 – 28 oC
Siha 7  ?  o    +/o  +/o  +/o  ++
16%
 +
10 – 22 oC
Siha 8  +  o    +/o  +/o  +/o  ?  +
12 – 26 oC
Sihaferm Pure Nature  –  ?    +/o  +/o  +/o  o
13%
 o
15 – 22 oC
Siha Rubino Cru  +  +    ?  +  ?  ++
15,5%
 +
17 – 30 oC
Uvaferm 228  ?  —    +
( < 60 ppm )
 ?  +  +
14%
 +
  15 – 28 oC
Uvaferm BDX  +  o  o
(20 – 30 mg/L)
 ?  + 
(0,20 g/L H2SO4)
 ++
16%
 +
18 – 30 oC
Uvaferm CEG  +   o    +  +  +  ++
16%
+
8 – 22 oC
Uvaferm NEM  +  —  +/o
(60 – 170 ppm)
 +  +  ++
16%
 +
16 – 32 oC
Uvaferm SLO  +  o    o
(60 – 170 ppm)
 o  o  ++
16%
 +
17 – 34 oC
Wyeast 4267 Bordeaux  –  o    +  ++  ?  +
14%
 ++
15 – 32 oC

Voetnoten:

  1. indien uitgedrukt in cijfers, dan is in de kolom "productie vluchtige zuren" het zuuregehalte weergegeven als equivalent van zwavelzuur.
  2. bij het temperatuurbereik is het optimale temperatuurbereik opgegeven, terwijl een aantal gisten al met hun werking beginnen bij iets lagere temperaturen. Nb. temperaturen boven de 35 graden zijn meestal dodelijk voor een gist.

    Uitleg schaalbereik:

  3. ++ 25-20 oC   10-5 oC
    + 20-15 oC   <5 oC
    o 15-10 oC      

 

Speciale gisten

Koude gisten

De zogenaamde ‘koude’ gisten zijn gistsoorten die speciaal zijn geselecterd op hun vermogen om bij relatief lage temperaturen de vergisting tot een goed einde te brengen, dat wil zeggen de most droog kunnen vergisten zonder door stress veroorzaakte foute geuren in de wijn. Koude gisten kunnen al vergisten vanaf temperaturen van 8 à 10 graden Celcius.

Zuur-afbouwende gisten

Sommige gisten zijn in staat om tijdens de gisting een deel van het aanwezige appelzuur af te bouwen tot alcohol en koolzuur. De mate waarmee het zuur vermindert is afhankelijk van de gistingstemperatuur. 

Revisie: BVH, 21-05-2013 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00