Organogram

Home » Vereniging » Organisatie » Organogram

Organogram

Het organogram maakt in één plaatje duidelijk voor welke organisatievorm de vereniging heeft gekozen tijdens de Algemen Leden Vergadering (ALV) van juni 2019.
Alles draait om de leden die zich hebben aangemeld met het doel kennis, vriendschap en vreugde te delen en om gebruik te maken van de gezamenlijke aankoop. De leden staan dan ook bovenaan in het organogram. Zij ontvangen. Maar zij geven ook input.

De leden bevinden zich in Vlaanderen en Nederland (een enkeling zelfs in Spanje, Hongarije Italië of Frankrijk.) Om onderling contact gemakkelijker te maken is dit gebied ingedeeld in regio’s. De regio-coördinatoren stroomlijnen de vragen en initiatieven van de individuele leden en zorgen voor de bijpassende acties zoals regio-bijeenkomsten, cursussen, proeverijen en keuringen. Op regionaal niveau opereren ook de steunpuntbeheerders. Zij helpen bij het verzamelen van wijnmonsters en de verspreiding van de artikelen die zijn besteld in het kader van de gezamenlijke aankoop.

De regio-coördinatoren en steunpuntbeheerders worden op hun beurt ondersteund door het bestuur. Hier vindt coördinatie plaats op landelijk niveau. Enerzijds worden de gegevens van de individuele leden verzameld en beheerd en de contributie geïnd. Anderzijds wordt gezorgd voor richtlijnen en protocollen, een docentenpool en een actueel bijgehouden website zodat elk lid over de meest nieuwe inzichten m.b.t. druiventeelt en vinificatie kan beschikken.

08 05 2021 TM&WM

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00