September 2014

Home » Kenniscentrum » Druiventeelt » Jaar in de wijngaard » September 2014

De Suzukii-fruitvlieg

Het overheersende thema in de wijnbouw is vandaag de dag het vóórkomen en de bestrijding van de suzukifruitvlieg. Standaardbehandelingen met insecticiden zonder voorafgaande bestudering zijn niet doelmatig.

Monitoring

De traditionele fruitvlieg Drosophila melanogaster en de suzukifruitvlieg Drosophila suzukii zijn als rondvliegende individuen voor ongeoefende waarnemers moeilijk van elkaar te onderscheiden. Om iets te kunnen zeggen over de mate van hun vóórkomen moeten er vallen in de wijngaard opgehangen worden.

  • Eerst moeten de vallen gebouwd worden. Daarvoor neme men grote, liefset transparante yoghurtbekers met een afneembaar kunststof deksel. Op 2/3 van de hoogte worden gaatjes van 3 mm gemaakt. De lokstof bestaat uit gelijke delen troebele appelazijn en water die in een laag van 2 cm met een druppel afwasmiddel in de beker gegoten wordt. De vallen worden in de wijngaard aan de kant van de overheersende windrichting opgehangen ter hoogte van de druivenzone. Eén maal per week worden ze in een zeef geleegd. Men vergelijkt dan de vangst met de afbeeldingen van mannetjes en vrouwtjes van de beide soorten vliegjes.
  • De maatregelen ter bevordering van hygiëne in de wijngaard en de gezondheid van de druiven zijn heel belangrijk om de schade van de suzukifruitvlieg en gevolgschade in de vorm van zich uitbreidende schimmel te beperken. Tijdige maatregelen die leiden tot een losse en luchtige loofwand, vooral ter hoogte van de troszone (geen dubbelscheuten, geen kommerscheuten en de juiste mate van ontbladering) en maatregelen voor een losse trosstruktuur (o.m. troshalvering) leiden op zijn laatst nu (september) tot resultaat. Nu nog gaan ontbladeren heeft weinig zin meer. Beschadigen van de druiven moet voorkomen worden. Beschimmelde druiven trekken fruitvliegjes aan en moeten daarom regelmatig verwijderd worden.
  • Het bestrijden met insecticiden is pas een optie bij meer dan 10 manlijke vliegjes per val per week. Bessen die door de suzukifruitvlieg aangetast zijn, hebben in de regel meer dan 60 Oechsle. Het behandelen van nog onrijpe(re) druiven heeft dus geen succesvol effect. Er zijn diverse methoden om insecticiden toe te passen:
  • Het behandelen van de hele loofwand van elke rij met 160 ml Spin Tor/ha met een flinke hoeveelheid spuitvloeistof om een goede doordringing van de loofwand te bereiken. Afdruppelen moet vermeden worden. De ondergroei moet eerst gemulcht worden omdat Spin Tor een B1-klassering heeft en gevaarlijk is voor bijen. Er mogen geen bloemen aanwezig zijn en als de bijen op de wijngaard vliegen mag er niet gespoten worden. Het bespuiten moet in zo’n geval ‘savonds plaatsvinden. Een spuitmiddel, bijv. een proagro spuitmiddel in een toevoeging van 20 ml/100 liter spuitvloeistof wordt aanbevolen.
  • Een behandeling om de andere gang van de troszone en de stam en evt. de ondergroei met een mengsel van 1 liter combi-protec en 5 ml Spin Tor. Oplossen in lauw water en dan verdunnen tot 20 liter. Dit is voldoende voor 1 ha. In steile wijngaarden met een rugspuit werkend nemen men een dop van 0,5 mm bij een druk van bijna 2 bar. Met een snelheid van 3 km/uur wordt precies de juiste hoeveelheid gespoten. De kleine schijfjes in de dop die voor een draaiïng in de spuitstraal zorgen dient men te verwijderen om grove druppels te krijgen. Geen spuitmiddel toevoegen. Deze behandeling om de vier dagen zes maal toepassen. De wachttijd is veertien dagen. Ook hier geldt de bijenbeschermingsklassering B1. Ook wanneer men met een trekker werkt spuit men met grove druppels. (…)
  • Het gebruiken van ongebluste kalk kan het afzetten van eitjes beperken wanneer het vóór het groeien van de insectenpopulatie toegepast wordt. De kalk werkt zeker tegen de azijnrot. De aangetaste bessen drogen in en raken hun azijngeur wijt, wat de auteur zelf kon vaststellen. Ook wordt de wijngaard onaantrekkelijk voor bijen en wespen. Men gebruike fijne ongebluste kalk, die in een 3%-oplossing met 400 l/ha verspoten wordt. Een spuitmiddel is noodzakelijk om de kalkoplossing goed op de bessen verspreid te krijgen. De ongebluste kalk is o.m. verkrijgbaar bij www.verblasetechnik.de Zie illustratie.

Lamsteligheid

Er wordt hier nogmaals gewezen op de spuiten met magnesium, wat in de augustusaflevering al gezegd is. Er zijn al een paar nachten geweest met temperaturen van minder dan 10 0C, wat de laatste grote aanzet voor lamsteligheid is. Magnesiumhydroxide of magnesium met ongebluste kalk kan probleemloos met de ongebluste kalk gemengd worden. Niet mengen met Spin Tor omdat de werkzame stof dan gehinderd wordt.

Bron: WINZERPRAXIS.DE © 2008-2013 Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart
Werk in de Wijngaard 9, September 2014
Auteur: Siegfried Hundinger
Vertaling: P.S. voor de Wijnbouwers der Lage Landen

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00