Initiatieven Regionaal

Initiatieven vanuit de regio

Zoals reeds elders op deze site gemeld is het de bedoeling dat de acties binnen onze vereniging “Wijnbouwers der lage landen” ontstaan uit de behoefte van de individuele leden. Elk lid kan zich met een vraag of initiatief met betrekking tot druiventeelt of vinificatie melden bij de regiocoördinator. Deze zal dan al dan niet met hulp van andere leden (en dit kunnen ook docenten, specialisten of bestuursleden zijn) proberen een passende actie te organiseren.

In verschillende regio’s vragen leden om hulp in drukke periodes zoals bijvoorbeeld de oogst. In vriendschap helpt men dan elkaar. Ook zijn ervaren druiventelers bereid om beginnelingen met raad en daad bij te staan.
In Salland bijvoorbeeld wordt een maandelijkse informele bijeenkomst gehouden waar geïnteresseerden praten over de actuele werkzaamheden in de wijngaard. In Limburg is onlangs een cursus voor gevorderden georganiseerd en vanuit Breda is een lid bezig met het organiseren van een uitgebreide dagexcursie. In de omgeving van Tilburg zijn regelmatig geanimeerde wijnproeverijen,

Met plezier hoort het bestuur dat overal in het gebied van onze vereniging activiteiten worden ontplooid. Waar nodig wordt ondersteunende hulp geboden in de vorm van actielijsten, materialen, een docentenpool, financiën of gewoon door ‘handjes aan de bak’. Opvallend is de grote bereidheid van de leden om elkaar te helpen.

Zo zijn we een vereniging waarop we met recht trots kunnen zijn!

28 mei 2020, Wim Marijnissen