Troshalvering

Home » Kenniscentrum » Druiventeelt » Groei en Snoei » Troshalvering

Druiventrossen halveren; wanneer en hoe?

Een troshalvering heeft drie doelstellingen:

  1. een vermindering van de opbrengst;
  2. (een daarmee gepaard gaande) toename van de kwaliteit van de druiven;
  3. een vermindering van het risico op Botrytis.

Deze doelstellingen kunnen worden bereikt als de troshalvering wordt toegepast op het juiste moment en op de juiste wijze.

Als voor de bloei wordt ingegrepen, dan bestaat de mogelijkheid dat de opbrengst verder wordt gereduceerd door misbloei tengevolge van een natte of, door koude, verlengde bloeiperiode.
Wanneer de halvering plaats vindt als de bessen relatief groot zijn, dan bestaat de kans dat beschadigde bessen niet verdrogen, maar in de trossen achterblijven als in de groei achterblijvende onrijpe bessen die “groene aroma’s” aan de wijn geven. Of als voedingsbodem voor schimmels dienen.
Daarnaast verkwist men op deze wijze de voedingsstoffen en groeikracht van de druivenstok.
Bij een halvering bij het begin van de rijping loopt men bovendien het risico op wespenvraat.

De wijze van troshalvering heeft een duidelijke invloed op de mate waarin de bessen in de tros meer ruimte krijgen.
Bij een troshalvering loodrecht op de steel van de tros krijgen de bessen aan de kant van de snede meer ruimte, terwijl de rest van de tros compact blijft. Bij rassen met compacte trossen, zoals Riesling, Silvaner en Johanniter, blijft het risico op Botryris bestaan doordat de bessen elkaar nog steeds kapot kunnen drukken.

Een oplossing hiervoor kan worden bereikt door niet overdwars op de trossteel, maar parallel aan de steel te knippen. Dit kan het beste gebeuren als de bessen de grootte van linzen, dus iets kleiner dan erwten, hebben bereikt. De groei en rijping van de bessen verloopt in dit geval net zoals zonder een troshalvering. Daarnaast drogen aangesneden bessen uit en hebben geen negatieve invloed op de latere wijn.
Op deze wijze wordt over de gehele lengte een lossere tros verkregen, met daardoor een verminderd risico op Botrytis en de mogelijkheid van een langere rijpingsperiode, terwijl de benodigde arbeid niet toeneemt.

Methoden voor halvering van de druiventros

 

Daarnaast biedt deze wijze van troshalvering een extra mogelijkheid om de zuurgraad van de druiven te sturen. Bij overdwarse troshalvering wordt de trospunt verwijderd, met de druiven die meestal de hoogste zuurgraad hebben. Bij een halvering langs de steel wordt een deel van deze druiven behouden, wat gunstig is bij rassen die relatief laag in het zuur zitten. Mocht men een lager zuur wensen, dan kan met een tweede knip de trospunt alsnog worden verwijderd. Ook kan men bij een halvering langs de steel met dezelfde knip de schouder van de tros verwijderen.

Als gereedschap kan een Buxus-schaar voor het nauwkeurige werk worden gebruikt. Eén hand past om beide handgrepen, terwijl de lange smalle messen een goed zicht geven op de te halveren tros.

Vanwege de extra werkzaamheden in de wijngaard wordt het halveren van de trossen alleen toegepast bij de verbouw van druiven voor wijnen in het premium segment.

De auteur heeft met deze werkwijze in de afgelopen vijf jaar goede ervaringen opgedaan.

Bron: “Traubenteilen: Wie und wann?”, door Bernd Vogler, b.r.vogler@t-online.de (DWM 25 Mai 2013).

Vertaling: BvH voor de WBLL, 6 juni 2013. 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00