Vereniging werkwijze

Home » Vereniging » Vereniging werkwijze

Werkwijze van de vereniging

Nu de vereniging een omvang heeft gekregen van bijna 750 leden is tijdens de ALV van juni 2019 voor een andere werkwijze gekozen dan vroeger. Voorheen werd de vereniging centraal aangestuurd, nu wordt de voorkeur gegeven aan een meer decentraal principe.
De werkwijze van de vereniging wordt gekenmerkt door twee-richting verkeer. De leden krijgen een organisatie waar kennis, vreugde, vriendschap en materiaal te halen is maar zij brengen ook ervaring, plezier, vriendschap en input om de vereniging draaiend te houden. Zij nemen initiatief dat weer voedingsbodem wordt voor de regio-coördinator. Deze neemt actie en meldt dit aan het bestuur. De actie geeft profijt aan de leden van de regio maar kan ook door de reactie van het bestuur weer gevolgen hebben voor alle leden van de vereniging. Het principe van het twee-richting verkeer geldt in dezelfde mate voor docenten, deskundigen, website-medewerkers en steunpunt beheerders. Het is telkens : “U vraagt en wij draaien” want zonder uw vraag kunnen en willen wij niet draaien.

De Vereniging Wijnbouwers der Lage Landen wordt gedragen door de leden die op allerlei gebied initiatieven nemen. Die initiatieven komen samen bij de regio-coördinator.
Voorbeelden:
1. Wederzijdse hulp in drukke druiventeelt periode (oogst)
2. Onderlinge deskundige hulp (ervaren snoeier helpt beginneling)
3. Behoefte aan regionale cursus, excursie of regionale bijeenkomst
Etc. etc.

Op eenzelfde wijze nemen docenten, specialisten, steunpunt-beheerders (overigens ook allemaal leden) initiatieven als zij denken daarmee zichzelf en de vereniging te verbeteren.

Landelijke initiatieven
Het bestuur neemt desgewenst initiatieven over uit de regio als die een boven regionaal belang krijgen.
Daarnaast neemt het bestuur ook zelf initiatief.
Voorbeelden:
1. Uitbreiden van een regionale cursus zodat leden uit het hele land toegang krijgen.
2. Offertes aanvragen bij verschillende leveranciers ten behoeve van gezamenlijke aankoop
3. Samenwerking met laboratorium om tot gerichtere testen te komen
4. Het toekennen van budgets voor activiteiten
Etc. etc

Initiatief nemen is mooi….maar dan de uitvoering nog!
Dankzij de inzet van talloze vrijwilligers worden binnen onze vereniging opvallend veel acties ondernomen. Telkens verbaast het ons weer dat zoveel leden bereid zijn tijdelijk taken op zich te nemen en met veel inspanning acties voor elkaar te krijgen. Denk aan het beschikbaar stellen van accommodatie voor bijeenkomsten, distributie van samen aankoop goederen, catering bij activiteiten, elkaar helpen in de wijngaard……..
Met zo’n samenwerking is er reden om trots te zijn als lid van de Vereniging Wijnbouwers der Lage Landen.

14 mei 2020, Wim Marijnissen

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00