Oktober 2014

Home » Kenniscentrum » Druiventeelt » Jaar in de wijngaard » Oktober 2014

Drosophila suzukii

(ofwel de suzukifruitvlieg, spotted-wing Drosophila)

De suzukifruitvlieg (Drosophila suzukii) is in de wijnbouw-gebieden gearriveerd en heeft hier en daar veel schade aangericht. Wat moeten we doen met de aangetaste trossen en met de persrestanten? Teneinde de suzukifruitvlieg niet ook nog eens gunstige vermeerderings-omstandigeheden te bieden, moeten de hopen persrestanten afgedekt worden met een isolatiefolie.
Om te bereiken dat het onder het folie niet gaat schimmelen en stinken, maar de voedingsstoffen die er in zitten geconserveerd worden, kan met zgn. effectieve micro-organismen (EM) de waardevolle meststof Bokashi (Japans voor ‘samengesteld’) gemaakt worden.

Langdurige proeven in samenwerking met wijnbouwers uit Fellbach hebben bewezen dat reeds met een hoeveelheid van 3 tot 4 ton Bokashi per hectare een vorm van bemesting toegepast wordt die een sterk kwaliteitsverhogend en ontstressend effect heeft op de wijngaard.
De toepassingsperiode is van maart tot mei. De Bokashi hoeft niet ondergewerkt worden om het gewenste effect te bereiken. Om Bokashi te maken moeten de persrestanten zo snel mogelijk besproeid worden, bij voorkeur direct op de transportband in de persruimte. De verkrijgbare Effectieve Micro-organismen met vermeerderingstrede A (EM-A) worden 1:10 tot 1:20 verdund en over de persrestanten gesproeid. Het materiaal moet dan zo snel mogelijk luchtdicht opgeslagen worden, zodat zich in het daarop volgende omzettingsproces koolzuur en melkzuur kunnen vormen.

Eventueel aanwezige eitjes en larven van suzukifruitvlieg worden gedood, zo wijst de ervaring uit. Het materiaal kan tot het voorjaar onder het isolatiefolie blijven liggen. In de tussentijd worden de persrestanten volledig door bacteriën en schimmels doorwoekerd.
Een analyse van de trossen van op deze manier bemeste planten toont een duidelijke stijging van vergistbare stikstof in de most. Bij het proeven ervan constateert men in het algemeen een sterker aroma en fijnere tonen van gist in vergelijking met onbehandelde stokken, althans bij rode wijn.

De auteur werd al diverse malen op de proef gesteld bij verschillende wijngaarden en moest al proevend de met Bokashi behandelde variant aanwijzen, wat in ieder geval lukte.

Ook ongebluste kalk werd op veel plaatsen gebruikt, wat op zijn minst de aantrekkelijkheid van de wijngaarden voor de suzukifruitvlieg verminderde. Aangetaste bessen droogden inderdaad uit, zoals op veel plaatsen in de Pfalz en het Remstal te zien was. Toch moet men voorzichtig zijn. Naast de azijndruiven moeten ook de ingedroogde druiven zoveel mogelijk verwijderd worden om de hoeveelheid vluchtige zuren zo klein mogelijk te houden. Analyseert men het sap van azijndruiven dan vindt men tot 7 gram/liter vluchtige zuren. Als het oogstgoed maar voor 10% uit azijndruiven bestaat, loopt dit terug tot 0,7 gram/liter vluchtige zuren.

Ook werd vastgesteld dat het urenlange verblijf van azijndruiven in containers en pulpwagens bij de oogst de dóórontwikkeling van de suzukifruitvlieg bevordert en voor nog meer schade zorgt. Om deze ontwikkeling tegen te gaan kan met behulp van droogijs een met CO2 verzadigde omgeving gecreëerd worden. Per 1000 liter containerinhoud voegt men 5 tot 10 kilo droogijs toe en men dekt de container af. Meer moet men vooral bij blauwe druiven niet toevoegen om de voorkomen dat de vergisting te traag op gang komt. Om voor witte wijn een reductieve ontwikkeling bij sterke koeling te bewerkstelligen is er 8 tot 10 kilo CO2 per hectoliter pulpnodig (ongeveer tien keer zoveel dus). Aangezien koolzuur zwaarder is dan lucht mogen er zich geen personen in de containers bevinden; de zuurstof wordt verdrongen. Het transport van droogijs mag niet in een gesloten auto plaatsvinden. Bij het gebruiken van droogijs zijn beschermende handschoenen en een koudebestendige bril noodzakelijk. Direct huidcontact met de -78o koude korrels veroorzaakt ernstige weefselschade.

Verkrijgbaarheid:
Kraiss & Friz
Neckarstrasse 182
70190 Stuttgart GERMANY (Trockeneis aber:Standort Remshalden )
Tel : 00 49 711 285 340 Fax : 00 49 711 26 04 77
Royal Protec Benzstr. 4 D-71720 Oberstenfeld
Tel.: +49(0)7062 267533, Fax: +49(0)7062 267577
info@royal-protec.de

Weiterführende Links:

  • http://www.kraissundfriz.de/downloads/safetysheets/Kohlendioxid_fest.pdf
  • http://www.lwg.bayern.de/weinbau/oenologie/linkurl_3.pdf

Bron: WINZERPRAXIS.DE © 2008-2013 Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart
Werk in de Wijngaard 10, Oktober 2014
Auteur: Siegfried Hundinger
Vertaling: P.S. voor de Wijnbouwers der Lage Landen

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00