Wijnbouwkalender

Home » Kenniscentrum » Druiventeelt » Wijnbouwkalender

Wijnbouwagenda

Opmerkingen:

  1. de kolom “Stadium” beschrijft het stadium van de groei van de druivenstok waarin de activiteit kan worden uitgevoerd. De getallen bij het stadium/ de code verwijzen naar de pagina Ontwikkeling van de wijnrank.
  2. de kolom “Periode” geeft (voor een gemiddeld jaar) de periode in het jaar weer die overeenkomt met het groeistadium.
  3. zie voor details m.b.t. de uitvoering de pagina Praktische gewasbescherming.
  4. Gedrurende hele groeiseizoen: bijhouden van de onderbegroeing.

 

Stadium Code Periode Groeikenmerk Aktiviteit Uitvoering Opmerking
0   Groei
00 00 februari Vegetatierust Wintersnoei – Laatste kwartier februari.
– Na 15 febr of na zware vorstperiode,
– weer: droog,geen vorst, geen matige nachtvorst (t<-5oC)
Buigtakken 20 cm langer laten Later op lengte snoeien.
Vermeerdering stekken op basis van snoeihout.
Bemesting
Bodembewerking Geen. Tot half mei bodem niet bewerken i.v.m. kans op vorst.
Onderbegroeing Gras kort houden om effecten van nachtvorst te beperken
Onkruidbestrijding ‘Finale 14SL’ of ‘Basta 200’ gebruiken tegen onkruid.
00 00 februari –  maart Voor het zwellen van de knoppen Winterbespuiting Minerale olie tegen mijten kort: 100-300 ml parafineolie (1-3%) of 200 ml raapzaadolie (2%) of 100-300 ml minerale olie (1-3% vgl voorschrift fabrikant) per 10 liter water.
 01  01  maart Begin van het zwellen van de knoppen Voorjaarsbespuiting Tegen echte meeldauw kort: spuiten met per 10 liter water: 100 gram zwavel en 20 gram waterglas.
Deze bespuiting is ook werkzaam tegen galmijten, kroesmijten en zwarte vlekken ziekte (phomopsis).
begin mei Jonge planten niet te vroeg terugsnoeien.
03 Einde van het zwellen van de knoppen
05 05 Wolstadium
07 Uitlopen van de knoppen
09 09 Knoppen breken open
1   Bladontwikkeling
11 11 Eerste blad ontvouwt zich
12 tweede blad
13 13 april derde blad Spuiten spuitzwavel + waterglas kort: spuiten met per 10 liter water: 60 gram zwavel en 10 gram waterglas
14 vierde blad
15 15 vijfde blad
16 zesde blad Loofwandbeheer In deze periode worden dubbelscheuten en achterblijvende scheuten verwijderd.
17 zevende blad Spuiten compostthee Spuiten met compostthee versterkt de plant en wordt geadviseerd tijdens het groeiseizoen.
18 achtste blad
19 negende blad of meer
5   Verschijnen van bloeiaanzet
53 Bloeiwijze duidelijk zichtbaar
Pluimvorm
55 55 Bloeiwijze vergroot zich
57 57 Bloeiwijze vol ontwikkeld
6   Bloei
Spuiten Spuiten tegen (valse) meeldauw/Botrytis vóór bloei
61 61 eind mei Begin van de bloei Datum eerste bloei noteren! eind mei/begin juni
Misbloei stimuleren Optioneel:begin maken met het ontbladeren van de druivenzone. dit veroorzaakt een lichte mate van misbloei, wat lossere trossen tot gevolg heeft.
Misbloei voorkomen Optioneel: scheuten direct voor bloei toppen, ca 5 cm. geeft een betere vruchtzetting, leidt ook tot vorming van meer okselscheuten.
Spuiten Tijdens de bloei 14 dagen niet spuiten
63 63 Voorbloei 30%
65 65 Voorbloei 50%
68 68 Afnemende bloei 80%
69 Einde bloei Begin ontbladeren Vlak na bloei onderste 2 bladeren verwijderen. Resulteert in bessen met hardere schil; betere resistentie tegen schimmels
70 70 Vruchtontwikkeling
Loofwandbeheer Zomersnoei; een constante activiteit gedurende de zomer.
71 71 Vruchtaanzet Trosdunning Optioneel; overbodige (3e en hogere) trossen verwijderen. Kan ook later worden uitgevoerd bij eerste verkleuring.
73 73 begin juli Bessen korrelgroot Spuiten Spuiten eupareen + spuitzwavel Combinatie mag niet !!
75 75 Bessen erwtgroot
na 15 juli Einde ontbladeren afronden verwijderen van bladeren. Tot 5 bladeren verwijderen t/m 2de tros Niet bij hoge temperatuur
Bemesting – bitterzout na bloei,
na half juli geen stikstof meer geven.
Bitterzout niet bij hitte
na 15 juli Spuiten Geen spuitzwavel meer gebruiken
77 77 Sluiten druiventros
79 Gesloten druiventros Trosdunning 3de (en hogere) tros(sen) verwijderen bij begin rijping als suikers beginnen toe te nemen. Alternatief; bij eerste verkleuring. Dan is het eenvoudiger de achterblijvende trossen te verwijderen.
Toppen eind juli
8   Rijpheid
Voor verkleuring stoppen met ontbladeren
81 81 eind juli Begin van de rijping, verkleuring 8 weken na verkleuring oogst half juli-begin augustus
83 begin augustus Bessen verkleuren verder Spuiten Laatste keer spuiten Switch 40 dagen voor oogst
Netten Netten ophangen
85 Bessen worden zacht Teldor 28 dagen voor oogst
aug-sept Bemesting Patent -kali
89 89 Bessen zijn oogstrijp
9   Intreden van vegetatierust
91 91 Rijpen van het hout afgesloten
93 93 Loof begint af te vallen
95 Loof valt af 50%
97 97 Einde bladafval
oktober/november Najaarsbespuiting beschermen tegen schimmels gedurende najaar en winter kort: spuiten met per 10 liter water: 80 gram zwavel en 500 gram waterglas. Spuiten op droog hout.
99 november Nabehandeling oogst Bodemonderzoek bodemonderzoek om de 3 jaar (vaker bij een pas aangelegde wijngaard) Voorkomen van:
magnesium tekort
– kalium tekort
pH controle – lichte gronden: pH tussen 6.0 en 6.5
– zware gronden: pH tussen 6.8 en 7.2

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00