studie – De ontwikkeling van Druivenrassen

Home » Kenniscentrum » Druiventeelt » Artikelen Wijnbouw » studie – De ontwikkeling van Druivenrassen

“De ontwikkeling van Druivenrassen: Naar een Meer Duurzame Wijnbouw”

Introductie van het rapport

Naast de natuurlijke evolutie van rassen, zijn er vanaf de beginjaren van de wijnbouw door de mens druivenrassen ontwikkeld om te komen tot: 

  • een betere wijnkwaliteit (smaak, aroma);
  • een betere teelt (onder andere: oogsttijdstip (oechsle, aroma) kleur, trosarchitectuur, vorstbestendigheid, opbrengst);
  • een meer duurzame teelt (resistentie tegen ziekten) vooral sinds het midden van de negentiende eeuw, nadat de meeldauw en valse meeldauw schimmels waren overgekomen naar Europa.

Het is de aard van de mens om te zoeken naar verbeteringen.
Door deze ontwikkelingen ontstaan ook nieuwe smaakpatronen, terwijl ook het smaakpatroon van de consument als zodanig evolueert. Dit betekent dat er niet een enkel smaakpatroon is, maar meerderen die evolueren al naar gelang de consumptie van de wijn (per regio, op het terras, bij een diner, leeftijd van de consument enz.)

Deze continue rassenontwikkeling geldt voor beiden:

  • de klassieke rassen, bijvoorbeeld nieuwe Pinot Noir en Pinot Blanc klonen om tot een lossere tros en/of kleinere bes te komen (minder Botrytis gevoelig);
  • de nieuwe schimmel tolerante (resistente) rassen, met als eerste focus de duurzaamheid van de teelt, maar ook andere kenmerken van de teelt en natuurlijk een goede wijnkwaliteit. Deze rassen worden in dit document de “recente generatie van nieuwe rassen” genoemd.

Het terugdringen van het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen krijgt de laatste decennia meer en meer de aandacht. Dit betekent dat men zoekt naar rassen die meer resistent zijn. Tegelijkertijd heeft men aandacht voor een goede wijnkwaliteit, zodanig dat de wijnen ook geaccepteerd worden. 
Het 2003 EU commissie verslag (838) illustreert het belang met de zinsnede “dat de wijnbouw 40% van de gewasbestrijdingsmiddelen voor de landbouwsector gebruikt”.

In dit document zijn de feiten op een rijtje gezet betreffende de ontwikkeling van deze rassen: wat is de historie, de huidige status en de te verwachten ontwikkeling.
De reden om dit te doen is gelegen in het feit dat de kennis van de betreffende feiten niet op een plaats te vinden is, en het daardoor moeilijk is om een compleet beeld van het onderwerp te krijgen.

De informatie is het resultaat van het bestuderen van de publicaties zoals vermeld in de paragraaf “Bronvermelding” en de gegevens in de verschillende internationale data bestanden (VIVC, UPOV, OIV), zie de paragraaf “Gebruikte Termen”.

Er is bovendien aandacht geschonken aan de activiteiten van de belangrijkste organisaties die hier aan werken, zie de paragraaf “Belangrijke Organisaties in de Ontwikkeling van Rassen”.
Deze ontwikkelingen vinden plaats in meerdere landen, met meer en meer onderlinge
samenwerking. De meeste onderzoekinstellingen maken deel uit van de landelijke overheden, en de EU ondersteunt activiteiten om de wijnbouw meer duurzaam te maken.

In dit document zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • wat leert ons de verzamelde informatie; 
  • informatie over de ontwikkeling van druivenrassen;
  • de “Bronvermelding”, “Gebruikte termen” en “Belangrijke organisaties in de ontwikkeling van rassen”;
  • een bijlage met de details van de verzamelde informatie.

Het complete rapport, dat 7 augustus 2014 is verschenen en is geschreven door Ir. Stan Beurskens MSC, Ing. Simon Crone en Prof. Dr. Ghislain Houben, is te vinden onder deze link (PDF, p.m. 9MB, revisie 20 december 2014).


The Development of Grape Varieties: Towards a More Sustainable Viticulture

Introduction

Reducing the use of plant protection (mostly fungicides) is getting more and more attention in recent
decades. We are looking more and more for varieties that have good fungus resistance, while at te same time yielding a good quality wine, without which such wines would of course be very poorly received.

The 2003 EU commission report 838 illustrates the importance of this fungus resistance for grapes, with the observation that even today “viticulture uses 40% of the crop protection products in the whole of agriculture”.

The present study wishes to address the relevant facts regarding the development of these varieties, by discussing their history, the current state of affairs – and future trends. Our aim is to bring together the relevant information in one report, to enable the reader to form a complete picture of this subject matter.

The report “The Development of Grape Varieties: Towards a More Sustainable Viticulture” is available in English by following the link.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00