Organische stof gehalte

Home » Kenniscentrum » Druiventeelt » Bodem en bemesting » Organische stof gehalte

Organische stof gehalte

Organisch materiaal in de bodem helpt om de structuur van de grond los/open te houden, verbetert de capaciteit van de bodem om voedingsstoffen vast te houden, verbetert de capaciteit om water vast te houden en verbetert de drainage bij overvloedige regen.

Een voldoende hoeveelheid organisch materiaal in de bodem is van belang voor de gezondheid en opbrengst van de gewassen op de lange termijn, vooral bij slechtere klimatologische omstandigheden.
Veel agrarische gronden worden intensief bebouwd en het op peil houden van de hoeveelheid organisch materiaal behoeft een constante aandacht.

Organische materialen hebben stikstof en zuurstof nodig om te verteren. Organische materialen (onverteerd) diep inwerken lijdt tot zuurstofgebrek in de bodem en onttrekking van stikstof. Daarom verdient het de voorkeur om gecomposteerd materiaal toe te voegen aangezien dit al is verteerd. Stabiele organische stof is gewenst in een bodem.

Tabel 1. Optimale percentage organische stof gehalte in verschillede bodem typen.

Bodem Type

Optimum % organische stof

Zand grond
2-4 +
Zand/leem grond
3-4 +
Leem grond
4-5 +
Klei/leem grond
4-5 +
Klei grond
4-6 +

Bron: The Canada-Ontario Environmental Farm Plan Program workbook 3rd ed. 2004.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00