Magnesiumgebrek in de druiventeelt

Home » Kenniscentrum » Druiventeelt » Artikelen Wijnbouw » Magnesiumgebrek in de druiventeelt

Magnesiumgebrek in de druiventeelt

Algemeen

Vanuit de literatuur is bekend dat diverse druivenrassen magnesiumbehoeftig zijn. Deze rassen laten gedurende het seizoen verkleuring van de bladeren zien en er ontstaat zelfs lamsteligheid. De verkleuring heeft als gevolg dat er geen optimale fotosynthese kan plaatsvinden, waardoor minder suikers worden gevormd en er stress voor het gewas kan ontstaan. Lamsteligheid gaat direct ten koste van de productie en kwaliteit van het te oogsten product en magnesiumgebrek speelt hier ook een cruciale rol in.

Het is van groot belang om voldoende magnesium in de plant te krijgen, maar bepaalde factoren zorgen ervoor dat de opname wordt geremd. Vooral een hoog kalium gehalte in de grond zorgt voor een antagonistische werking op magnesium. Magnesium kan niet worden opgenomen, doordat kalium de opname belemmerd. In de praktijk zijn er ook veel percelen met magnesiumgebrek in de bodem, waardoor magnesium sowieso moeilijk opneembaar is.
Magnesium is daarnaast ook moeilijk opneembaar in het vroege voorjaar en najaar wanneer de bodemtemperatuur laag is.

Het is belangrijk om gedurende het teeltseizoen magnesium aan te vullen en vroeg met de toepassingen te beginnen. Indien het gebrek eenmaal aanwezig is, zal het onmogelijk zijn om de magnesium nog voldoende aan te vullen.

Wijngaard “De Steenen Beer”

De laatste jaren is bij wijngaard “De Steenen Beer” succesvol Mag-Life ingezet om magnesium in het blad op te bouwen. Mag-Life is een vloeibare meststof die eenvoudig met een gieter of de fertigatie bij de stam kan worden aangegoten. Mag-Life kan eenvoudig en zonder enig risico worden gebruikt om via de bodem direct beschikbaar magnesium het gewas in te krijgen.
Het is van belang om de Mag-Life met voldoende water aan te brengen, zodat het product bij de wortels komt. Standaard kan vanaf de eerste bladontwikkeling van het gewas 2 – 4 ml. Mag-Life met voldoende water per plant worden aangegoten. Voor het beste resultaat kan dit twee wekelijks worden uitgevoerd tot een maand voor de oogst. Mag-Life is een volledig natuurlijk product, het is een natuurlijk gewonnen magnesiumcarbonaat in een waterige suspensie.

Samenvatting

Lamsteligheid behoort tot het verleden met het gebruik van Mag-Life in wijngaard “De Steenen Beer”, daarnaast is ook de bladstand behoorlijk verbeterd. Mag-Life kan in de druiventeelt een waardevolle aanvulling zijn en de kwaliteit van de druiven verhogen.

auteur: Martin van de Water (technisch adviseur Soiltech Solutions)


Metingen op De Steenen Beer

Naar aanleiding van de magnesium gebrekverschijnselen in Regent en Cabertin heeft de wijngaard “De Steenen Beer” in samenwerking met Soil-Tech Solutions plantsapmonsters genomen om te laten onderzoeken door Nova Crop Control.

Er zijn 5 monsters genomen van zowel gezonde bladeren als bladeren die een sterk tekort laten zien.

Als we grafiek 1 bekijken zien we dat de groen balken beduidend hoger zijn dan de rode balken. De groene balken vertegenwoordigen de gezonde bladeren van zowel de Regent als Cabertin. De rode balken vertegenwoordigen de bladeren die het gebrek laten zien. Bij Cabertin bevatten de gezonde bladeren de helft meer magnesium dan de verkleurde bladeren (402 ppm om 192 ppm).

magnesium gebrek bij druiven 1

grafiek 1

Het advies is om volgend seizoen extreem vroeg te beginnen met het brengen van magnesium. De magnesium zal worden aangebracht met de druppelleiding en er wordt voor de natuurlijke meststof Mag-Life gekozen, omdat deze niet snel uitspoelt en onder koude omstandigheden (voorjaar) al opgenomen kan worden door de plant.

In grafiek 2 zijn de uitslagen van de andere elementen af te lezen die ook zijn bepaald tijdens dezelfde plantsapanalyse. Alle analyse resultaten zijn gemiddeld en daarna op 100% gesteld. De afzonderlijke monsters zijn vergeleken met het gemiddelde. Ook hier vertegenwoordigen de groene lijnen weer de gezonde bladeren en de roodgekleurde lijnen de bladeren met de gebrekverschijnselen. Hierin is af te lezen dat de groene lijnen (gezonde bladeren) bij zowel magnesium, silicium als mangaan boven de rood gekleurde lijnen uitsteken. Deze elementen zijn dus bovengemiddeld aanwezig in de goed groeiende bladeren. De uitslag van de verkleurde bladeren (roodgekleurde lijnen) liggen onder het gemiddelde. De andere elementen laten dit beeld niet zien en zijn waarschijnlijk niet verantwoordelijk voor het gebrek.

 magnesium gebrek bij druiven 2

grafiek 2

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00