April 2014

Home » Kenniscentrum » Druiventeelt » Jaar in de wijngaard » April 2014

Gewasbescherming

Eind maart, begin april moeten er vooral in jonge wijngaarden tot het vierde standjaar gewasbeschermingsmaatregelen genomen worden. Aangezien er dan meestal nog geen roofmijten in de wijngaarden voorkomen, kunnen de diverse mijtsoorten zich vrij vermeerderen vanuit hun knoppen of eitjes. Ook wijngaarden waarin vorig jaar onverwacht misvormde blaadjes of bijtgaatjes in het blad aangetroffen werden, moeten behandeld worden.

De bladkrul1– en galmijten overwinteren in de knoppen van de wijnstok. Bestrijding is mogelijk met plantaardige olie (8 liter/ha) en spuitzwavel (3,6 kg/ha) zodra na het wolstadium de knop opengaat. De laagste temperatuur moet tussen 12 en 150 C liggen om de oliefilm elastisch te houden, zodat hij op het hout niet opensplijt. Om ook de knoppen in de kop en op de stam te raken, is het nodig 600 liter/ha te gebruiken voor een dubbelzijdige bespuiting. Na een vertraagde uitloop moet de behandeling herhaald worden teneinde alle knoppen op het juiste moment te raken. Bij deze behandeling worden ook de eitjes van de rode spin uitgeschakeld.


Figuur 1. Schade door de Kräuselmilbe/krulmijt.

Figuur 2. Schadebeeld van de galmijt.

Figuur 3. Tripsen.
 

Als de rode spin later toch optreedt, bijvoorbeeld in het driebladstadium, is dat te zien aan zwarte puntjes aan de bladrand. Dit symptoom wordt ook veroorzaakt door tripsen. Zie figuur 3.

Tripsen kunnen ook schurftachtige verschijnselen en misvorming veroorzaken. En hier is de goedkope oplossing een 0,7% mengsel van plantaardige olie in water. Er moeten geen dithianonhoudende2 middelen of spuitzwavel toegevoegd worden wegens het gevaar van verbranding. Wel kan de hulpstof ‘Pro agro Netzmittel’ toegevoegd worden, in ons land ook bekend als Trips-flow3. Het is zowel een vloei- als hechtmiddel. Aan de plantaardige olie 30 ml Trips-flow per liter toevoegen.

Men kan het spuitmiddel ook zelf samenstellen door per liter plantaardige olie 30 ml proagro Netzmittel / Trips-flow te mengen. Het middel bewaren in de gifkast. Zo mogelijk evenveel aanmaken als men verbruikt omdat het mengsel van de olie en deze hulpstof weer uiteenvalt. Een positief neveneffect is dat alle gewasbeschermingsmiddelen beter bestand raken tegen regen.

Rupsen

In de laatste jaren hadden we weinig last van rupsen zoals de typische ‘knoppen-eters’ Eulenraupe (larve van een nachtvlindertje), Rhombenspanner (idem) en de Springwurm (larve van een mot). Maar dat betekent niet dat ze na een zachte winter niet zouden kunnen optreden. De planten controleren op aangevreten knoppen. Overdag kan de Rhombenspanner gevangen worden, en wanneer het donker is de Eulenraupe. Bij sterke overlast een geschikt insecticide gebruiken.

Door de hoge temperaturen in de winter en het voorjaar komt ook het bestrijden van de Traubenwickler weer in beeld. De feromoonampullen moeten tijdig opgehangen worden. Doordat de ampullen nu chemisch wat zwaarder uitgevoerd worden, hoeft men niet bang te zijn voor een gebrek aan werking tegen de Süzsworm in augustus en september. De ampullen moeten in week 14 opgehangen worden.

Bodemonderhoud

De grond is nu wat opgedroogd, zodat een oppervlakkige bewerking met de eg mogelijk is. De grond is nog te nat voor diepere grondbewerking. Het uitzaaien van de succesvolle Wolffmischung4 is mogelijk vanaf begin april met 0,4 kg /are. De eenjarigen hiervan lopen probleemloos uit. Let erop dat er geen mosterdzaad bijgemengd is. Mosterdzaad loopt snel uit en beneemt daardoor veel licht aan andere planten.
De Wolffmischung bevordert de humusvorming met 0,1% per jaar; het is voldoende deze begroeiïng 1 of 2 maal per jaar plat te walsen. De plant zaait dan zichzelf uit, wat kostenbesparend is. De vuistregel is de gangen om de andere in te zaaien, wat tot 50 kg stikstof per ha vastlegt. Als het humusgehalte voldoende is en de wijngaard dienovereenkomstig groeikrachtig kan men ook mengsels zonder peulplanten inzaaien, bijvoorbeeld Fazelia met boekweit.


Figuur 4. Voorbeeld van Wolffmischung.

Figuur 5. Phazelia.

Figuur 6. Boekweit.

Figuur 7. Heel mooi is ook klaproos.

Bij sterke bodemverdichting, chlorose en achterblijvende groei is echter het inzaaien van alle gangen met peulplanten (Leguminosen) aan te bevelen. Dat levert 80 tot 100 kg stikstof/ha op.

Noten:

  1. Ik vertaal Kräuselmilbe voorlopig met ‘bladkrulmijt’ op grond van het schadebeeld dat deze mijt veroorzaakt.
  2. Dithianon is de werkzame stof van een aantal merken fungicide.
  3. O.m. verkrijgbaar bij AgroCentrum BV, Steenbergen en De Mortel (handelsonderneming Vlamings BV) en bij Van Iersel/Soiltech in Biezenmortel.
  4. ‘Wolffmischung’ is een begrip voor een uitgebreid samenstel van zaden voor ondergroei in de wijngaard.

Bron: WINZERPRAXIS.DE © 2008-2013 Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart
Werk in de Wijngaard 4, April 2014
Auteur: Siegfried Hundinger
Vertaling: P.S. voor de Wijnbouwers der Lage Landen

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00