Februari 2013

Home » Kenniscentrum » Druiventeelt » Jaar in de wijngaard » Februari 2013

Snoeien

Het in januari begonnen snoeien nu afmaken, ten zij het vriest of tenzij het om jonge aanplant gaat. Door Esca aangetaste stokken geheel uit de wijngaard verwijderen.

Bestemming van het snoeihout

De beste manier om het snoeihout te gebruiken is het als humusleve-rancier in de wijngaard te laten. Dat betekent tevens een besparing op werk. Gebruik een hakselaar en/of een mulcher (indien mogelijk). Wanneer men het snoeihout van twee rijen in dezelfde tussenliggende gang verwerkt, kan in de overige rijen het uitbuigen en aanbinden gedaan worden. Wanneer er met een tractor gereden moet worden, doe dit dan zoveel mogelijk wanneer de grond bevroren is, om verdichting te voor-komen.
Wanneer het snoeihout niet verwerkt kan worden, wordt het uit de wijngaard verwijderd. Maar er gaan dan waardevolle nutriënten verloren.

Onderhoud aan palen en draden

In productiewijngaarden behoort er na het snoeien onderhoud gepleegd te worden aan palen en draden. Enerzijds opdat het aanbinden goed kan verlopen, anderzijds omdat goed gespannen draden al het daarop volgende werk goed faciliteren. Wat komt er zoal in aanmerking?

  • Kapotte grondankers, palen en draden vervangen of repareren;
  • Opgedraaide stukken draad vervangen;
  • Draden goed vastzetten;
  • Draden strak spannen;
  • Keerstroken controleren;
  • Bodemonderzoek.

Een doelmatige bemesting is om verschillende redenen belangrijk. Enerzijds worden bodem en milieu gespaard, anderzijds vallen er financiële besparingen te realiseren. Uitgangspunten voor een doelmatige bemesting zijn een bodemonderzoek en een nauwkeurige waarneming van de wijn-gaard en de opbrengst. In het winterhalfjaar heeft men de mogelijkheid bodemmonsters te nemen en een analyse te laten maken van de basis-nutriënten en eventueel van humus, magnesium en borium. De daaruit voortvloeiende inzichten zijn de basis voor de bemesting in de erop volgende jaren. De bodem moet minstens eens in de 5 jaar onderzocht worden. Fosfor, kalium, kalk en magnesium kunnen vroeg in het voorjaar uitgestrooid worden. De hoeveelheden volgen uit het bodemonderzoek. Organische mest moet erop in mindering gebracht worden. In het vroege voorjaar moet er geen stikstofbemesting toegepast worden. Let op de bemestingsvoorschriften.

Esca, ontbrekende stokken en bijplanten

Door Esca geheel aangetaste stokken moeten verwijderd worden uit de wijngaard, voorzover dat nog niet gebeurd is. Aangezien Esca zich in het jaar 2012 sterker voorgedaan heeft, is er een probleem met het aanvullen van de gevallen gaten. Wegens de intussen ook sterker geworden druifluisproblematiek wijzen we er op dat het ingraven van afleggers verboden is op grond van de druifluisverordening (in Duitsland). Wij bevelen aan om uitgevallen stokken te vervangen door hoogstamdruiven of door geënte stammen in combinatie met plantenkokers. 

Bron: WINZERPRAXIS.DE © 2009 Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart
Werk in de Wijngaard 2, Februari 2013
Auteur: Tim Ochβner
Vertaling: PS 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00