Algemene Ledenvergaderingen Wijnbouwers der Lage Landen 9 juni 2016

Home » Algemene Ledenvergaderingen Wijnbouwers der Lage Landen 9 juni 2016
 

Op 9 juni 2016 hebben de leden van de Wijnbouwers der Lage Landen unaniem ingestemd met het verzelfstandigingsplan, met de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement en met de financiële prognose met bijbehorende contributiewijziging*.
Alle leden zijn ruim van tevoren over de voorstellen van deze onderwerpen per e-mail geïnformeerd door de secretaris. In de eerste ALV die avond was er geen quorum – daarvoor is twee derde van alle (bijna 500) leden nodig. In de tweede ALV daarna, waren alle aanwezige leden van de eerste ALV, aanwezig (twee derde is het minimum voor besluitvorming) en kon er besloten worden, wat geschiedde. Met de stemmen van 49 leden, aanwezig en vertegenwoordigd, zijn alle hierboven opgesomde voorstellen van het bestuur van de Wijnbouwers der Lage Landen unaniem aangenomen.
Er was 1 stem van de 49 tegen, en dat was toen er gestemd werd over het voorstel tot contributiewijziging.

In het kort de belangrijkste punten op een rij:

  • De Wijnbouwers der Lage Landen gaan als vereniging zelfstandig verder vanaf 1 januari 2017.
  • Bij deze verzelfstandiging hoort een aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement.
  • De Wijnbouwers der Lage Landen zijn financieel gezond en mede door een kostenbesparing wordt de contributie gewijzigd naar € 15 per lid per jaar voor alle leden van de Wijnbouwers der Lage Landen.

Het voltallige bestuur van de Wijnbouwers der Lage Landen dankt de leden voor de aanwezigheid en steun.

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00