Oprichting Producentenvereniging Nederlandse wijnbouw

Home » Oprichting Producentenvereniging Nederlandse wijnbouw
    

De gezamenlijke Nederlandse professionele wijnbouwers hebben, na het weggevallen van het Productschap Wijn, gezocht naar een adequate organisatievorm om de belangen van de sector te behartigen. In navolging van andere sectoren is daarom besloten tot de oprichting van een producenten vereniging om dit voor de groeiende Nederlandse wijnbouw mogelijk te maken. Met de oprichting per 1 januari j.l., van de “Vereniging Nederlandse Wijn Producenten” (VNWP) is dit een feit geworden. Van het wijnbouw areaal van circa 240 hectare heeft 84%  zich nu aangesloten bij de VNWP, wat zeer representatief is. Met deze samenwerking tussen de wijnboeren werkt de VNWP aan de belangenbehartiging van de professionele wijnbouw, hetgeen vooral betreft:

het vertegenwoordigen van de commerciële wijnbouwers bij de verschillende organisaties

bestaande en toekomstige regelgeving

adequate gewasbescherming

het initiëren van ontwikkelingen om de kwaliteit / productie te verbeteren en daarmee ook de duurzaamheid te bevorderen.

 

Lees ook: http://www.gfactueel.nl/Fruit/Achtergrond/2016/2/Nederlandse-wijnboeren-verenigen-zich-2763756W/

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00