Nieuwe EU Verordeningen van kracht

Home » Nieuwe EU Verordeningen van kracht
Met ingang van 1 augustus 2008 is Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van de Europese Unie van in werking getreden en is de nieuwe Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt een feit.

De nieuwe voorschriften ten aanzien van de etikettering van wijn en ten aanzien van de toegestane oenologische procedés worden met ingang van 1 augustus 2009 van toepassing. Er is wel voorzien in een ruime overgangstermijn.

In de EU Verordeningen 2008 wordt in het kort aangegeven welke de belangrijkste wijzigingen in de Europese regelgeving zijn.
De verordeningen waarin de voorschriften worden beschreven beslaan honderden bladzijden, derhalve kan de bovenstaande samenvatting in geen geval als volledig worden beschouwd.

Bron: www.wijninfo.nl

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00