Maasvallei Limburg naar Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB)

Home » Maasvallei Limburg naar Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB)
 

De vereniging ‘Wijnbouwers Limburgse Maasvallei vzw’ heeft een registratieaanvraag voor wijn als beschermde oorsprongsbenaming (BOB) ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij.  Omdat het productiegebied rond de Maasvallei een deel van zowel Belgisch als Nederlands Limburg omvat, zijn bij deze aanvraag 2 landen betrokken. Op maandag 8 juni 2015 is in het Belgisch Staatsblad de aanvraag bekend gemaakt, wat het startpunt vormt voor de publieke consultatie en de eerste bezwaarperiode. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een rechtmatig belang heeft, krijgt gedurende 2 maanden volgend op de publicatie in het Belgisch staatsblad de mogelijkheid om het dossier in te kijken en eventueel bezwaar in te dienen. Als de Europese Commissie op het einde van de Europese procedure de benaming ‘Maasvallei Limburg’ registreert, houdt dit in dat enkel wijnproducenten die het lastenboek volgen en die wijn produceren binnen het afgebakende geografische gebied, gebruik mogen maken van deze benaming.

Lees meer: lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/limburgse-wijn-maasvallei-limburg-zet-eerste-stap-naar-bescherming-als-beschermde

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00