Aanvoer wijn en sterke drank in gevaar

Home » Aanvoer wijn en sterke drank in gevaar
Wijnflessen Producenten van wijn en sterke drank kampen met een groot tekort aan flessen. Het tekort is zo ernstig dat sommige bedrijven in financiële problemen dreigen te komen.

Zie Nu.nl voor meer informatie.