EU regelgeving gewasbescherming

Home » EU regelgeving gewasbescherming
In 2009 werden er op Europees niveau nieuwe wetgevingen voorzien in verband met gewasbeschermingsmiddelen. Een eerste is de richtlijn 2009/128 waarin het duurzaam gebruik van pesticiden bepaald wordt en die moet worden omgezet in nationale wetgeving. De tweede is de Verordening 1107/2009 die het op de markt brengen van bestrijdingsmiddelen in de Europese Unie regelt. Deze verordening wordt van kracht voor alle lidstaten op 15 juni 2011.

Voor de Nederlandse praktijk is vooral van belang dat deze wetgeving een groter scala aan gewasbeschermingsmiddelen toelaat, namelijk die middelen die ook in Duitsland mogen worden gebruikt. De nieuwe wet regelt dat wanneer een werkzame stof is goedgekeurd voor gebruik in de EU en beoordeeld werd door een lidstaat in een klimaatzone, de handelsproducten binnen strikte termijnen in alle landen van diezelfde zone moeten worden toegelaten.

Bron: Gewasbescherming vanaf 15 juni 2011.

Gewasbescherming vanaf 15 juni 2011: Belangrijke aanvulling

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00