Wijnbouwers der Lage Landen ondertekenen Countdown 2010 verklaring

Home » Wijnbouwers der Lage Landen ondertekenen Countdown 2010 verklaring

De Wijnbouwers der Lage Landen hebben de Countdown 2010 verklaring inzake biodiversiteit ondertekend.

Begin deze eeuw hebben de Europese regeringsleiders afgesproken dat de achteruitgang van de biodiversiteit in 2010 tot stilstand gebracht zou moeten worden. Kort daarna is dit doel opgepakt door internationale organisaties onder het motto “Countdown 2010”. Er zijn inmiddels vele activiteiten ontplooid om het doel te bereiken.

Omdat ondertussen duidelijk is dat het doel volgend jaar niet zal worden gehaald, gaat de actie ook na 2010 onvermindert door. Bovendien is 2010 door de VN uitgeroepen tot Biodiversiteitsjaar. In dat kader zullen er in Nederland vele activiteiten gaan plaatsvinden, waaraan ministeries, provincies, gemeenten en organisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ANWB en IVN actief gaan deelnemen.

De provincie Noord-Brabant is in 2004 als eerste Europese regio toegetreden tot de Countdown 2010 en spant zich sindsdien sterk in om de aandacht en actie voor het behoud van de biodiversiteit in Noord-Brabant te vergroten. Inmiddels hebben ruim 100 gemeenten, waterschappen, organisaties en bedrijven in Brabant de Countdownverklaring ondertekend , waaronder dus nu ook de Wijnbouwers der Lage Landen. Zij geven hiermee aan zich in te zullen spannen voor het behoud en waar mogelijk,de versterking van biodiversiteit. De Wijnbouwers der Lage Landen beheren in Brabant ca 10 ha wijngaard.

De leden zullen o.a. worden aangespoord tot het inzaaien van kruidenmengsels in de wijngaard, aanplant van heggen en bevorderen van nestgelegenheid voor de vogels.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00