Bestuursmededeling

Home » Bestuursmededeling

Nieuwsbrief 303 Concept notulen ALV 4 april 2019

CONCEPTNOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 4 APRIL 2019 1            Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Aanwezig zijn van het bestuur: Ad Leenaars                    voorzitter Peter Siebrands              secretaris Frank van Huijgevoort   penningmeester Bart van Hest                  webmaster Afwezig … Read More