Verslag jaarvergadering 21 april 2010

Home » Nieuwsbrieven » Verslag jaarvergadering 21 april 2010

Jaarvergadering Wijnbouwers der Lage Landen
21 april 2010

Agenda:
 • Opening
 • Aanwezig/Afmeldingen
 • Nieuwe leden
 • Mededelingen
 • Jaarverslag
 • Financieel Jaarverslag
 • Kascontrole
 • Bestuur 2010/2011
 • Concept jaarprogramma 2010/2011
 • Rondvraag
 • Afsluiting
 • Degustatie
Afmeldingen: Bestuur: Louis Verpaalen (secretaris), Ron Langeveld (professionalisering).
Leden; Joop van Gestel, Wim van Glabbeek, Ad Jacobs, Dies Martens, Marcel Pereboom, Mark v.d. Rakt, Piet Reniers, Joeri Rottger, Piet van Rijsingen, Frits van Sambeeck, John Soeters, Ruud Ten Bosch, Peter Tieleman, Wil Ubachs, Jaap van Zoest.
Nieuwe leden: Jan Peter Verkooijen stelt zich voor. Hij volgt een opleiding aan de Hotelschool in Breda en heeft het wijncertificaat behaald. Hij wil meer weten over het verbouwen van druiven en vinificeren van wijn. Niet alleen theorie, maar ook de praktijk. Daartoe heeft hij zijn achtertuin omgeploegd en daar een eigen wijngaard aangelegd.
Mededelingen:
Jaarverslag
(secretaris)
De voorzitter presenteert het jaarverslag (opgesteld door de secreatris). Dit verslag wordt goedgekeurd.

 • de werkgroepen en deelnemers ontbreken in het overzicht.
 • Siem Zwaard complimenteert het bestuur met de behaalde resultaten,
Financieel Jaarverslag
(penningmeester)
De penningmeester presenteert het financieel jaarverslag.

 • Siem Zwaard vraagt naar het doel van de behaalde winst. Antwoord; dit dient als reserve voor activiteiten, metingen/meetaparatuur, omzetten van de WBLL in een echte vereniging (notariskosten).
 • Piet van Breugel merkt op dat het knap is dat zoveel activiteiten worden georganiseerd tegen zulke lage kosten. Daarnaast stelt hij voor om het verzoek tot betaling van de contributie in een aparte persoonlijke e-mail aan te kondigen. Dit wordt afgewezen i.v.m. de extra administratie die daarvoor nodig is.
Kascontrole De kascontrole comissie adviseert het financieel jaarverslagte accepteren en de penningmeester te dechargeren.
Na raadpleging van de aanwezige leden ontslaat de voorzitter de penningmeester en kascontrole comissie van hun verantwoordelijkheden.

De nieuwe kascontrole comissie bestaat uit Loek Scheeren & Jaap van Zoest, met als reserve (en lid voor 2011): Jan Hartman.

Bestuur 2010/2011 De voorzitter bedankt Wim voor zijn inspanningen als penningmeester. Wim motiveert zijn (vroege) vertrek. Hij geeft aan dat een van de redenen is dat hij nieuwe werkzaamheden heeft met het ondersteunen van opstartende bedrijven en dat veel tijd ging zitten in ‘eigenlijk overbodige’ activiteiten zoals het najagen van het innen van de contributie.

Jaap Goudkamp heeft zich als enige kandidaat aangemeld voor de functie van penningmeester en algemeen aangenomen. Hij wordt aangesteld als nieuwe penningmeester.

Bart van Hest is verkiesbaar en wordt herkozen voor de functie webmaster/documentatie.

Concept jaarprogramma 2010/2011 De voorzitter presenteert het concept jaarprogramma 2010/2011.

(nb. diverse activiteiten uit dit programma zijn inmiddels aangekondigd per nieuwsbrief en zijn te vinden op de website onder het menu activiteiten.)

Rondvraag: Peter: informeert of er weer een actie komt om netten aan te schaffen.
Lex: vraagt wanneer moet worden begonnen met nachtvorstbestrijding. Antwoord: Meteen. Bijv. bespuiten met kelp. "Kelp is a core component in biological agriculture. It is an indispensable bio-stimulant which can provide e.g. frost protection – kelp is a recognised anti-freeze."
Frits: spreekt zijn complimenten uit m.b.t. de ontwikkeling en activiteiten in het afgelopen jaar.
Siem: als trekker van de werkgroep vinificatie: informeert wat de wensen zijn van de leden m.b.t. te onderzoeken onderwerpen. Hij geeft aan een e-mail te zullen versturen.
Daarnaast zoekt hij versterking van de werkgroep vinificatie om meer onderwerpen op te kunnen pakken.
Piet: als trekker van de werkgroep wijnbouw: waarschuwt dat bij regenval rekening moet worden gehouden met schimmels en dat de bestrijding direct moet worden aangepakt.

Afsluiting De voorzitter sluit de jaarvergadering om 21:15 uur.
Degustatie Na de jaarvergadering volgde nog een degustatie van een aantal wijnen die het afgelopen jaar zijn onderscheiden:

 • Broekse Witte (Johanniter & beetje Boskoops Glorie) 2008.
  Nationale wijnkeuring 2009: winkeurzegel (72 punten).
 • Solaris 2008, wijngaard "Dassemus".
  Nationale wijnkeuring 2009: brons.
 • Broekse Rode 2008,
  Nationale wijnkeuring 2009: brons (80 punten).
 • Den Houwaart, rood 2008.
  Beste Belgische wijn.

Nb. Jammer genoeg ontbraken de wijnen van de Daalgaard (goud op de Berliner Weintrophy 2009) op deze proeverij omdat deze zijn uitverkocht (wat op zich weer goed nieuws is 🙂 ).

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00