Verslag bijeenkomst 20 mei 2009

Home » Nieuwsbrieven » Verslag bijeenkomst 20 mei 2009

Bijeenkomst Wijnbouwers der Lage Landen
20 mei 2009

Agenda:
 • Afmeldingen
 • Nieuwe leden
 • Mededelingen
 • Werkzaamheden wijngaard
 • Werkzaamheden wijnbereiding
 • Demonstratie
 • Overige zaken
 • Rondvraag
 • Degustatie
Afmeldingen: ja, 21 aanwezigen
Nieuwe leden: Wil Ubachs
Mededelingen:
 1. Het produktschap heeft op 22/4voor wijnproducenten een aantal presentaties gehouden waar ook enkele van onze leden aanwezig zijn geweest; de deelnemers  hebben het als teleurstellend ervaren; bovendien zijn de presentaties te zien op de website www.wijninfo.nl.
  Er bestaat wel enige onrust – mede n.a.v. de reeds ingevoerde maatregelen en daardoor ontstane commotie in Belgie – m.b.t. de mogelijke toekomstige inrichtings-, voorzienings-  en rapportage-eisen en de daarop afgestemde toekomstige controlemaatregelen door bijv. AID.
  Overigens : bedrijven kleiner dan 1 ha zullen door de AID niet worden bezocht wegens gebrek aan capaciteit (althans zo wordt gesteld).
 2. De Vz vermeldt dat de Apostelhoeve inmiddels het grootste areaal druiven heeft ( 8,5 ha ) van de Nederlandse wijnbouwers.
 3. De mogelijkheid om tegen redelijke prijs RVS-tanks aan te schaffen wordt vermeld, de Vz zet alle gegevens op de site betr. maten etc en bestelmogelijkheden en bestellen kan bij hem.
 4. Onze website heeft 500 a 600 bezoekers per maand; een goede score !
 5. De Vz haalt de open dagen met Pinksteren bij Brouwland aan.
 6. Verder wordt een gedeelte van het programma voor het a.s. najaar en winter toegelicht:
  – op 5/9 zal speciaal aandacht worden besteed aan het vinificatie-proces
  – op 12/9 kunnen we aanhaken bij de collega’s uit Haspengouwvoor een eendaagse uitstap naar de Moesel, kosten € 50 – nadere info volgt.
  – studiedag 14/11 :  Vm : Hortinova met plantsapmetingen, Nm : Hygiene
  – studiedag 20/3  :   vm :  update betr Nutrigrowing, Nm :  nieuwe metingen door Marcel Henderix
  NB Leden betalen € 30,- voor de serie van 3 winter-studiedagen
Werkzaamheden wijngaard: Tijdens de rondgang in de wijngaard geeft de Vz. Tekst en uitleg betr. de actuele situatie van het gewas en aanbevelingen voor de werkzaamheden voor de komende weken.

Bemesting:
Een recent Duits onderzoek heeft aangetoond dat een opbrengst van 100 kg druiven per 100 m2  verbruikt  per HA: 40 kg K en 4 kg Mg
Dit moet in ieder geval per seizoen aangevuld worden door tijdig de meststoffen die deze opneembare elementen bevatten te geven in de vorm van bijv. Kieseriet (MgO) en K-meststof bij voorkeur verdeeld over een drietal giften in mei-juni-juli.

Verder wordt aandacht besteed aan de uit te voeren bespuitingen tegen echte en valse meeldauw en bothrytis. Voor de te treffen gewasbeschermingsmaatregelen wordt nogmaals verwezen naar de website
(Roval en Switch zijn toegestaan tegen Botrytis)
Het meegestuurde  schema “Snoei en gewasbescherming in voorjaar en zomer” wordt doorgenomen tot +/- medio juni – de rest komt volgende keer (juni) aan de beurt.

Werkzaamheden wijnbereiding: N.v.t.
Demonstratie: N.v.t.
Overige zaken: N.v.t.
Rondvraag:
 • De inzenders worden zeer bedankt voor hun medewerking.
 • Bart vraagt de aandacht van de leden om hem regelmatig te voorzien van (groot en klein) nieuws en andere info voor vermelding op de website.
 • Het al geruime tijd aangekondigde  boek van het VAW zal eind van het jaar verschijnen.
 • Volgende bijeenkomst : woensdag 17 juni bij De Steenen Beer (aanvang 19.30 uur) / De Boodschap (aanvang 20.30 uur)
Degustatie: Vervolgens worden de aangeboden wijnen gekeurd als voorselectie voor de nationale wijnkeuring met het volgende resultaat :

positie Druiven Wijngaard totaal gemiddeld
WIT        
5 Joh/Boskoop 2007 St.Beer 187 9,35
4 Johanniter 2007 Edelhof 190 9,50
3 Joh/Boskoop 2008 St.Beer   10,55
2 Gewürztraminer 2006 Edelhof 194 9,70
ROSE        
1 Rondo 2008 Korevaar 222 11,10

Gelet op de relatief lage waardering in cijfers rijst bij sommige leden de vraag of de leden tot zover tevreden zijn met het behaalde kwaliteitsniveau !? Anderen spreken hun waardering uit voor de inzendingen en het inbrengen van de wijnen door de wijnbouwers.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00