Sulfiet

Home » Kenniscentrum » Vinificatie » Hulpstoffen » Sulfiet

Sulfiet

Laatste revisie 15 oktober 2017

Benaming Kaliumdisulfiet (KDS), bisulfiet, Campden, kaliumpyrosulfiet, zwaveldioxxide
 
Vorm – Witte kristallijne stof met prikkelende geur
– Witte tabletje of poeder
– Als gas uit een gascilinder (commercieel gebruik)
 
Verpakking Sulfiet wordt in diverse verpakkingen en vormen aangeboden
 
Wettelijk

De EU kent een uitgebreide regelgeving voor het gebruik van sulfiet in wijn. De voor ons belangrijkste voorschriften:

Het toegestane maximale gehalte aan TOTAAL sulfiet (dus het vrije en het gebonden sulfiet):

Stille wijn, parelwijn en gearomatiseerde wijn met restsuiker < 5 g/L
Rode wijn: 150 mg/L totaal sulfiet
Witte wijn: 200 mg/L totaal sulfiet

Stille wijn, parelwijn en gearomatiseerde wijn met restsuiker >= 5 g/L
Rode wijn: 200 mg/L totaal sulfiet
Witte wijn: 250 mg/L totaal sulfiet

Maxima biologische wijn
Restsuiker < 2 g/L: 100 mg/L totaal sulfiet
Restsuiker 2-5 g/L: 120 mg/L totaal sulfiet
Restsuiker  >5 g/L: 170 mg/L totaal sulfiet

Een overzicht van alle toegestane maxima vindt u hier.
 

Gevaar – Innemen van meer dan 0,5 g per liter, herhaaldelijk, kan maagprikkeling en zenuwstoornissen veroozaken.
– Inademen van vrijkomend gas (vooral dus als SO2 is toegevoegd aan en zuur medium zoals wijn) is sterk prikkelend voor de ademhalingswegen en slijmvliezen.
 
Eerste Hulp Bij inname langs de mond:
* laat actieve kooltabletten of poeder innemen met water
* in de frisse lucht diep ademen
Bij contact met de ogen: veelvuldig spoelen met water
Bij contact met de huid: geen
 
Etiketten
(gevaarlijke producten)
geen
Bewaren en houdbaarheid

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

KDS-poeder kan oxideren en verliest daardoor na verloop van tijd zijn werking. In ieder geval is dan niet meer duidelijk hoeveel KDS nog nodig is om het effect van een gegeven hoeveelheid SO2 te bereiken. Een eenvoudige controle is voorzichtig ruiken aan de voorraad. De afwezigheid de scherpe prikkelende geur.
 

Vernietigen Kleine hoeveelheden in vuilbak of riool; grotere hoeveelheden behandelen als Klein Gevaarlijk Afval
 
Gebruik

Zie vooral ook Vinificatie, Sulfiet (linker hoofdmenu)

Ontsmetten van sap, flessen, kurken, remmen wilde gisten, verkleuren van witte wijn tegengaan, rode pulpgisting beter kleuren.
Dosis:

  • kurken en flessen 20 g per 10 liter + 5 g citroenzuur
    (kurken zijn veelal gesiliconeerd en hoeven, vers uit de verpakking, niet gewassen te worden in deze oplossing van sulfiet en citroenzuur)
  • Bij de eerste heveling: 1 gram KDS per TIEN liter
  • Verder 0,5 gram KDS per TIEN liter bij elke volgende heveling (advies: zo weinig mogelijk overhevelen)
  • Voor bottelen nog een keer 0,5 gram KDS, als het gemeten gehalte vrij sulfiet te laag is

Gebruik van Vitamine C (ascorbinezuur) in plaats van sulfiet of in combinatie met sulfiet moet voor hobbywijnmakers worden ontraden, omdat ascorbinezuur weliswaar een anti-oxidant is, maar ook waterstofperoxide kan vormen, wat juist weer sterk oxiderend werkt.
 

Bronnen

EU-verordening 1493/1999 en bijbehorende uitvoeringverordeningen (bijvoorbeeld 1493/2003 en 1493/2007)