Suiker

Home » Kenniscentrum » Vinificatie » Hulpstoffen » Suiker

Suiker (kristalsuiker)

Benaming Kristalsuiker (saccharose)
Vorm Witte kristallijne zoetstof bestaande uit geraffineerde riet- of bietsuiker (saccharose)
Gevaar Geen
Eerste Hulp Niet van toepassing
Etiketten
(gevaarlijke producten)
Niet van toepassing
Bewaren Droog, kamertemperatuur, in goed gesloten verpakking
Houdbaar Tenminste 5 jaar
Gebruik Aanzoeten (chaptaliseren) van most of pulp

Soms bevat most of pulp niet genoeg suiker om het gewenste alcohogehalte te gebruiken. Dan kan kristalsuiker worden toegevoegd. Houd daarbij rekening met het volgende.

Berekening:

  • Verbetering in Oechsle = gewenste Oechsle – gemeten Oechsle,
  • Hoeveelheid suiker/liter = verbetering in Oechsle X 2,6 gr/liter
  • Totale hoeveelheid suiker = hoeveelheid suiker/liter X most volume.

Let op:

  • Per kilo suiker neemt het volume van de most toe met 0,62 liter.
  • Bij most met een hoog zuurgehalte (> 10g / liter) kan de suiker beter eerst worden opgelost in warm water, en na afkoeling worden toegevoegd aan de most.
    Hierbij moet de hoeveelheid toe te voegen suiker worden gecorrigeerd voor de extra hoeveelheid water die op deze manier in de most terecht komt.
    Op deze manier wordt de zuurgraad ook licht verlaagd.

 

Zie ook
Bronnen Werkgroep Vinifcatie

29/12/2020 GJ