Melkzuur

Home » Kenniscentrum » Vinificatie » Hulpstoffen » Melkzuur

Melkzuur

Benaming Melkzuur
Vorm

Doorgaans verkrijgbaar als kleurloze tot zeer lichtgele vloeistof

Van nature in wijn na malolactische fermentatie (ofwel MLF, ofwel biologische zurenafbouw, BSA) waarbij door melkzuurbacteriën het scherpe appelzuur wordt omgezet in het mildere melkzuur

Werking

Licht zuur, minder zuur dan appelzuur, citroenzuur of wijnsteenzuur
Verhoogt de zuurgraad na de gisting
Niet biologisch afbreekbaar, zoals appelzuur

Wettelijk

EU-verordening 606 (2009) verbiedt gebruik van melkzuur, tenzij speciale ontheffing wordt verleend (dan maximaal 1,5 gram / liter, of 125 ml / 10 liter )
Deze regelgving geldt niet voor amateur wijnmakers, die wijn maken voor eigen gebruik (de wijn wordt niet verkocht of weggegeven)

Gevaar Zoals doorgaans verpakt: Matig tot sterk zure oplossing, die brandwonden kan veroorzaken
Eerste Hulp Bij inname langs de mond: overvloedig water drinken, met actieve kool, niet braken. Medische behandeling is wenselijk.
Bij contact met de ogen: overvloedig spoelen met water, indien mogelijk 1 koffielepel keukenzout in het spoelwater doen, eventueel oogarts raadplegen.
Bij contact met de huid: overvloedig spoelen met water, min 10 minuten.
Bewaren

Koel bewaren, na gebruik verpakking direct sluiten; eenmaal geopend zo spoedig mogelijk gebruiken. Na opening beperkt houdbaar

NB: In oude handleidingen (ook op deze plaats) stond nog dat melkzuur op kamertemperatuur moest worden bewaard, niet in de koelkast (frigo).

Vernietigen Kleine hoeveelheden in de riool; grotere hoeveelheden behandelen als KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
Gebruik

Vinoferm Lactol (80% melkzuuroplossing): 12,5 ml toevoegen aan 10 liter wijn om de zuurgraad te verhogen met 1 gram / liter
Erbslöh Boerovin (80% melkzuuroplossing, rechtsdraaiend, biologisch gewonnen): 12,6 ml toevoegen aan 10 L wijn om de zuurgraad te verhogen met 1 gram / liter
Oplossing schudden voor gebruik (geconcentreerde oplossingen bevatten 7-8% niet-opgelost melkzuur)

Waarschuwing: Overmaat aan melkzuur kan melkzuur bacteriën ertoe aanzetten tot productie van geuren die doen denken aan bedorven melk en zuurkool

Bronnen
Factsheet van Erbslöh

Revisiedatum: 6 januari 2012