Inleiding

Home » Kenniscentrum » Vinificatie » Hulpstoffen » Inleiding

Inleiding Hulpstoffen

Bij de bereiding van wijn worden verschillende hulpstoffen gebruikt. In dit onderdeel van onze website vindt u informatie over de werking en het gebruik van deze hulpstoffen. Of een waarschuwing om ze niet meer te gebruiken, ook al deed men dat vroeger wèl.

Sommige hulpstoffen vergen speciale zorg omdat ze bij overvloedig gebruik (toch al niet aan te raden) gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van mens en milieu.

De beschrijving van de meest gebruikte hulpstoffen vindt u in dit hoofdstuk over hulpstoffen. Verder staat veel informatie hierover bij “basiskennis wijnmaken” en bij de (toelichting op) de werkbladen.

Aan informatie over een enkele nu nog niet genoemde hulpstoffen wordt gewerkt. Deze zullen tzt aan het hoofdstuk “Hulpstoffen” worden toegevoegd.

Stoffen die gebruikt worden bij het schoonmaken (Chempro, Oxonia, Trisoda en dergelijke) zijn ondergebracht bij Hygiëne.

Hulpstoffen bestellen via de Wijnbouwers der Lage Landen

Eenmaal per jaar en alleen voor leden

Eenmaal per jaar, in juni, kunnen door leden van de vereniging een aantal hulpstoffen worden besteld via de Wijnbouwers der Lage Landen. Voor commerciële wijnbouwers zijn verpakkingen in de handel, die voor hobbywijnmakers veel te groot zijn. Voor de leden worden eenmaal in het jaar deze verpakkingen verdeeld in kleinere hoeveelheden en aan de leden aangeboden. Daar is veel werk mee gemoeid en de Wijnbouwers der Lage Landen willen niet concurreren met de reguliere handel.
Als de kleine verpakkingen door de leden kunnen worden besteld, wordt dit aangekondigd in een nieuwsbrief, meestal in mei.

Actualisering

De informatie op deze pagina zal zo nodig worden geactualiseerd.

April 2021, Guus Jacobse