Citroenzuur

Home » Kenniscentrum » Vinificatie » Hulpstoffen » Citroenzuur

Citroenzuur

Laatste revisie 15 oktober 2017

Benaming Citroenzuur
Vorm Witte kristallijne stof met scherpe zure smaak
Gevaar Geen
Eerste Hulp Bij inname langs de mond: geen
Bij contact met de ogen: geen
Bij contact met de huid: geen
Etiketten
(gevaarlijke producten)
geen
Bewaren Kamertemperatuur, in goed gesloten verpakking
Houdbaar Tenminste 5 jaar
Vernietigen Kleine hoeveelheden in vuilbak
Gebruik

Ontsmetten
Na reinigen van materiaal kan dit worden ontsmet met een oplossing van 10 gram KDS per 10 liter water waaraan wat citroenzuur is toegevoegd: Het zure milieu dat door toevoeging van citroenzuur ontstaat, maakt de sulfiet werkzaam.

Verhogen van de zuurgraad
De EU staat toe dat wijnen worden aangezuurd. Voor de verschillende klimaatzones gelden verschillende regels. In onze contreien is alleen toevoeging van citroenzuur toegestaan voor wijnen die in het maatschappelijk verkeer (vooral handel) worden gebracht. De hiermee maximaal toegestane verhoging van het zuurgehalte is 1 gram / liter. Voor amateurs die voor eigen gebruik wijn maken, gelden deze restricties niet.

Citroenzuur beïnvloedt de smaak van wijn merkbaar. Aanzuring met meer dan 2 gram per liter wordt daarom ontraden.

Gebruik van citroenzuur leidt vaak tot hogere diacetylgehaltes, wat in het algemeen niet wenselijk is.

Bronnen

VAW-Magazine 24ste jaargang Nr. 1 p. 21
  Gegevens geacturaliseerd door de Werkgroep Vinifcatie