Calciumcarbonaat

Calciumcarbonaat

Revisiedatum: 4 december 2011

Benaming Calciumcarbonaat. Neerslagkalk, Desacid, Acidex, enz.
Vorm Wit fijn poeder, bestaat in een lichte en een zwaardere varieteit.
Gevaar Geen
Eerste Hulp Bij inname langs de mond: geen
Bij contact met de ogen: geen
Bij contact met de huid: geen
Etiketten
(gevaarlijke producten)
geen
Bewaren Kamertemperatuur
Houdbaar Onbeperkt
Vernietigen Vuilbak
Gebruik

Om 1 g zuur te verminderen: gebruik 6,7 g calciumcarbonaat per 10 (TIEN!) liter wijn

Volg de gebruiksaanwijzing van uw leverancier en de informatie over ontzuren op onze website

Waarschuwing: Als CaCarbonaat wordt gebruikt bij dubbelzoutontzuring, mag vooral niet teveel worden gebruikt. Aan het calcium-ion (CA++) wordt een appelzuurrest (malaatgroep) en wijnsteenzuurrest (tartraatgroep) gebonden. Calcium-tartraat-malaat is het dubbelzout dat neerslaat.
Als teveel CaCarbonaat wordt gebruikt en één van deze twee zuren is "op", resteert het andere zuur. Als de wijn later geassembleerd/gemengd wordt met een andere wijn, gaat de reactie van het overgebleven CaCarbonaat met appelzuur en/of wijnsteenzuur uit de toegevoegde wijn opnieuw van start. Met als gevolg een verandering van de zuurgraad en een troebeling. De troebeling slaat neer als dubbelzout, maar dat kost enige weken. Direct bottelen na assembleren is dus af te raden als eerst ontzuurd is met royaal toegevoegde CaCarbonaat. 
 

Zie ook Wijnen Zelf Maken van J. Lambrechts p. 134
Diverse gebruiksaanwijzigen van leveranciers
Bronnen
VAW-Magazine 24ste jaargang Nr. 3 p. 100 en bewerkt door de Werkgroep Vinificatie