Blauwloog

Home » Kenniscentrum » Vinificatie » Hulpstoffen » Blauwloog

Blauwloog

Laatste revisie: 15 oktober 2017

Benaming Blauwloog
Vorm Blauwe vloeistof
 
Samenstelling Natrium hydroxyde 5,332 g per liter
Bromothymolblauw 0,250 g per liter
Gedistilleerd water (aanvulling tot 1 liter)

Deze specificaties zijn onder voorbehoud: Een certificaat ervan is niet verkrijgbaar.
 

Gevaar Alkalisch middel
 
Eerste Hulp Bij inname langs de mond:
– overvloedig water drinken

Bij contact met de ogen:
– overvloedig spoelen met water
– indien mogelijk 1 koffielepel keukenzout in spoelwater doen (per liter)
– eventueel oogarts raadplegen
 

Etiketten
(gevaarlijke producten)
geen: de oplossing is te sterk verdund
Bewaren Donker bij kamertemperatuur, goed gesloten en volle fles, de lucht uitknijpen en dan de stop vastzetten
 
Houdbaar Maximaal 1 jaar
Wanneer produkt vervallen is, meet men een hogere zuurgraad  (men kan 7 gram / liter meten, terwijl de feitelijke zuurgraad 6 gram / liter is)
 
Vernietigen Kan in de riool gespoeld worden, is sterk verdund en de hoeveelheden zijn klein
 
Gebruik Meten van de zuurgraad in wijn (gram zuur per liter, in equivalenten wijnnsteenzuur)
Omdat de specificaties niet gecertificeerd zijn, kan het resultaat van een zuurmeting met deze stof nooit meer zijn dan een benadering van de werkelijke waarde
 
Antigifcentrum België: 070/245 245
Nederland: Contact opnemen met huisarts of huisartsenpost